S'obre una nova etapa a NousCatalans Alt Maresme #nouscatalans

Amb el Joan Pons al capdavant com President de NousCatalans Alt
Maresme, en aquesta primera reunió de l'executiva, s'obra una nova
etapa en la que continuant a la mateixa linea que ens ha
caracteritzat, incorporem nous projectes i reptes de futur, donant un
nou impuls, fort i potent, a tota la nostre feina. Hem possat a sobre
la taula ,reptes com treballar prioritariament per tal d' intentar la
incorporar al nostre Secretariat col·lectius de NousCatalans fins ara
no gaire presents o participatius.

Altre punt prioritari també de la nostre actuació futura, serà
l'organització periòdica de trobades, i sortides esportives,
recreatives i culturals per tot l'Alt maresme. La cultura, els
esports, els costums, la gastronomia i les característiques
arquitectòniques i naturals que caracteritzan als diferents pobles del
Alt Maresme han de ser poc a poc conegudes per els nouscatalans. Un
munt d' idees, projectes, i il·lusions que esperem puguem portar a
terme i assolir amb l'esforç i la feina que des de NousCatalans Alt
Maresme venim ,i seguirem fent.

http://www.nouscatalans.cat/index.php?option=com_contingut&contingut=4107