PIMEC reclama una nova llei del comerç per intergrar els botiguers immigrants

La patronal de la petita i mitjana empresa (PIMEC) ha organitzat el
primer Congrés de Comerç i Immigració per debatre sobre l'auge del
comerç impulsat per immigrants. Tots els participants han estat
d'acord que la crisi està afectant igualment les vendes de tots els
establiments, independentment de qui en sigui propietari. PIMEC
recomana l'elaboració d'una nova llei general de comerç i serveis per
facilitar la integració dels empresaris immigrants a la xarxa
comercial catalana.

Entre les comunitats instal·lades a Catalunya, la xinesa, tot i no ser
la més nombrosa, és en canvi la que aporta més petits empresaris i
emprenedors. En aquests moments, hi ha gairebé 8.300 treballadors
xinesos autònoms empadronats, i això representa gairebé el 36 per cent
de tots els ciutadans xinesos afiliats a la Seguretat Social. Després
dels xinesos, el col·lectiu amb una proporció més alta d'autònoms és
el pakistanès, amb un 16,5% del total d'afiliats a la Seguretat
Social, que, majoritàriament, han obert supermercats. I en tercer lloc
hi ha la comunitat marroquina, la més nombrosa de totes, però amb un
índex d'autònoms que tot just supera el 7,5% dels afiliats a la
Seguretat Social.

La convivència d'aquests comerços amb els botiguers autòctons és cada
vegada més normal, però poden sorgir discrepàncies. Les més comunes
són la competència i els horaris d'obertura. El president de
l'Associació d'Entitats Pakistaneses, Khalid Shabaz Chuhan, afirma que
moltes vegades es tracta de malentesos. "La persona que obre el local
no coneix els reglaments d'aquí, i la manera de treballar" al Pakistan
"és una mica diferent: si veuen que a les 11 o a les 12 hi ha vendes,
doncs s'hi queden".

Segons el secretari institucional de comerç de PIMEC, Enric Calvo, "un
dels aspectes que caldria tocar és la perfecta i total integració del
comerç nouvingut dintre d'una xarxa de comerç que a Catalunya és molt
potent". Falses creences sobre els nouvinguts, com la flexibilitat
horaria o determinats beneficis fiscals, dificulten assolir aquest
objectiu. Enric Calvo ha reclamat una nova llei que permeti la
integració dels comerciants immigrants amb els autòctons i així
aconseguir la recuperació econòmica.

http://www.324.cat/noticia/1484572/economia/PIMEC-reclama-una-nova-llei-del-comerc-per-intergrar-els-botiguers-immigrants