Els catalans d'origen estranger empadronats a Catalunya ja són el 16% de la població

El 16 per cent de la població empadronada a Catalunya té nacionalitat
estrangera, segons les últimes dades de la Generalitat. L'estadística
revela que el col·lectiu més nombrós és el dels ciutadans
extracomunitaris, principalment marroquins. També constata que es
tracta d'una població formada sobretot per joves i homes. La Direcció
General per a la Immigració del departament de Benestar Social i
Família ha divulgat aquest diumenge les xifres provisionals del perfil
de la població estrangera a Catalunya a 1 de juliol de 2011.

Aquestes dades revelen que dels 7.592.217 residents a Catalunya,
1.222.046 són nacionals d'un altre país, un 16,1 per cent del total.
En conjuntl, el Principat acull persones de 179 nacionalitats
diferents. Segons l'estudi, el 75 per cent dels estrangers són de
països extracomunitaris. Els ciutadans marroquins encapçalen aquest
col·lectiu amb un 20 per cent del total de la població estrangera
(244.264 persones). A una certa distància els segueixen els
equatorians (66.278), els nacionals de Bolívia (54.323), Xina
(50.336), Pakistan (47.772), Colòmbia (45.294) i Perú (33.152).

El 25 per cent restant de residents estrangers són ciutadans de països
de la Unió Europea. D'aquests, el grup amb més presència és els dels
romanesos (104.081 persones). Els altres dos països comunitaris amb
més residents a Catalunya són Itàlia (49.361 persones) i França
(34.294).

Població jove

Les xifres d'Immigració també posen de relleu que la població
estrangera es caracteritza per ser més jove que l'autòctona. Així,
mentre que entre els nascuts al país la franja d'edat dels 15 als 59
anys representa el 59 per cent del total, entre els immigrants
aquestes mateixes edats conformen el 79 per cent del col·lectiu.
En canvi, les persones majors de 59 anys provinents d'altres països
només representen un 4,4 per cent. Un percentatge que s'eleva fins al
22,2 per cent en el cas dels autòctons.

Per sexes, els homes superen per set punts les dones en el col·lectiu
d'estrangers (53,7% d'homes davant 46,5% de dones), mentre que en el
cas dels nacionals hi ha més dones que homes (51,1% de dones davant
48,8% d'homes).

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/480104-els-estrangers-empadronats-a-catalunya-ja-son-el-16-de-la-poblacio.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui