La concentració d'immigrats a l'escola no afecta el resultat dels nens autòctons #ecojust #educació

La Fundació Bofill presenta un estudi sobre l'informe PISA 2009 i el
critica per no reflectir la realitat / L'informe assegura que l'alta
concentració d'immigrants en un centre no repercuteix en els resultats
dels autòctons sinó que a qui perjudica és als mateixos immigrats.

L'alta concentració d'immigrats als centres escolars no afecta pas el
resultat dels autòctons. És una de les conclusions d'un estudi de
laFundació Jaume Bofill sobre l'informe PISA del 2009 a Catalunya, que
també conclou que Catalunya és el territori on les diferències
educatives entre immigrats i autòctons són les més altes, quaranta
punts per sobre de la mitjana de l'OCDE i prop de 30 punts per sobre
de la UE.

Per al director de l'estudi i catedràtic de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Ferran Ferrer, que Catalunya registri la diferència
més gran entre autòctons i immigrats és 'el problema més greu' de
desigualtat que té actualment en l'àmbit educatiu.

L'estudi 'PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a
Catalunya' també critica que aquest informe PISA no reflecteix la
realitat de Catalunya perquè va excloure més alumnes del permès.

L'informe assegura que l'altra concentració d'immigrats en un centre
no repercuteix en els resultats dels autòctons sinó que a qui
perjudica és als mateixos immigrats.

L'estudi analitza les diferències segons la llengua que parla cada
alumne i arriba a la conclusió que la diferència de 20 punts de més
que obtenen els catalanoparlants no s'explica per la llengua emprada
sinó per la classe social a la qual pertanyen. Si s'extreu el nivell
socioeconòmic dels alumnes, la diferència es redueix a 10 punts.
Ferrer ha considerat que això s'explica perquè els alumnes
catalanoparlants acostumen a tenir un nivell socioeconòmic més alt.

El mateix diu que passa en les diferències entre centres públics i
privats. Així, si els alumnes de centres públics obtenen 23 punts
menys en les proves de lectura que els que van a centres privats, la
diferència es redueix a dos punts quan es té en compte el nivell
socioeconòmic.

Ferrer també ha alertat que les dades de l'informe PISA a 2009 a
Catalunya no reflecteixen la realitat perquè van excloure més
estudiants dels que permet l'OCDE. Segons el catedràtic, Catalunya va
excloure més d'un 5% d'estudiants, que es concentraven en els
col·lectius d'immigrants i d'alumnes de 3er d'ESO, que tenen quinze
anys com la resta de la mostra però tenen menys competències que els
de 4art.

L'estudi només fa referència al Princiat, tot i que es dóna el cas que
el govern valencià no facilita les dades per a l'elaboració de
l'informe PISA. El passat informe del 2009 reflectia una Catalunya per
damunt de la mitjana de l'OCDE i unes Illes molt per sonta de la
mitjana.

http://www.nouscatalans.cat/index.php?option=com_contingut&contingut=3877