Programa del 1r Congrés dels latinos catalanistes

Programa definitiu / Ahir a la nit l'Equip permanent de l'Espai Latino
hi va donar el vist i plau i avui ja s'imprimeix perquè el dissabte, a
l'inici del Congrés, es pugui lliurar a tots els Congressistes. José
Vera i Jorge Cruz, màxims dirigents de l'Espai Latino de Convergència,
comentaven satisfets, al sortir de la reunió, 'és un Programa d'alt
nivell que ens ha de permetre de marcar estratègies per a l'encaix a
Catalunya dels més de 550.000 nous catalans d'origen llatinoamericà i
traslladar-les a les Institucions catalanes per a que aquest país
nostre que és Catalunya consolidi la seva cohesió social i pugui ser
exemple, a Europa, de país que sap resoldre reptes difícils com el de
la integració de la immigració'.

http://www.nouscatalans.cat/index.php?option=com_contingut&contingut=3713