Denuncien l'Estat espanyol per incomplir la Carta Europea de les Llengües #somescola

L'Observatori de la Llengua Catalana ha remès un informe [PDF] al
Comité d'Experts que s'encarrega de valorar i informar periòdicament
del compliment dels estats de la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, signat per l'Estat espanyol el 1992 i
ratificat el 2001. En aquesta ocasió l'informe denuncia l'incompliment
del govern espanyol de la Carta per diversos motius.

Per exemple, denuncia la passivitat de l'Estat davant la creació d'un
clima social i polític contrari al multilingüisme i la diversitat per
part de poderosos mitjans de comunicació i sectors espanyols, denuncia
els atacs al sistema educatiu català (que el Comitè d'Experts ha
considerat en diverses ocasions com a modèlic), denuncia que els
sistemes escolars valencià i de les Illes Balears no garanteixen
acabar l'escolarització amb plens coneixements de català, denuncia la
persecució de TV3 al País Valencià i la continuada manca de
reconeixement oficial del català a l'Aragó, entre altres coses.

L'informe, que porta per títol "La raó monolingüe d'Estat s'imposa
antijurídicament als compromisos internacionals que configuren l'ordre
públic europeu" i de 24 pàgines, que també pot ser consultat en anglès
[PDF], denuncia també notables irregularitats en el compliment de la
Carta a l'administració de justícia de l'Estat espanyol.

Cada tres anys, l'Estat espanyol ha d'enviar al Consell d'Europa un
Informe sobre el compliment, per part de l'Estat, de la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries (o CELRM). El 30 de juliol de
2010 el govern de l'Estat va sotmetre el seu tercer informe a la
consideració del Consell d'Europa. D'acord amb la Carta, organismes i
associacions poden cridar l'atenció del Comitè sobre qüestions
relatives als compromisos de la mateixa. El Comitè, prèvia visita al
territori per comprovar les reclamacions, poden incloure les seves
conclusions a l'informe final. Aquest informe contindrà en particular
les propostes del Comitè d'Experts al Comitè de Ministres amb vista a
la preparació, si escau, de recomanacions d'aquest darrer a una o
diverses parts.

L'Observatori de la Llengua Catalana col·laborà activament en la
preparació de les visites que va fer el mes de juliol una delegació
del Comitè d'Experts a -pel que fa a la llengua catalana- les ciutats
de Palma, València i Saragossa (on també s'ha interessat pel cas de
l'aragonès).

L'Observatori de la Llengua Catalana fou creat per iniciativa de setze
entitats cíviquesi i culturals d'arreu dels països de llengua
catalana, que volien fer un seguiment i una avaluació de la llengua
catalana -amb la major solvència i rigor acadèmic possible- pel que fa
tant al seu ús social com al marc legal en què es desenvolupa.

Són membres de l'Observatori: Acció Cultural del País Valencià,
Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, Casal Jaume I
de Fraga, Centre Cultural Català-Casal Jaume I de Perpinyà, Centre
UNESCO de Catalunya, CIEMEN, Comitè de Seguiment de la Declaració
Universal de Drets Lingüístics, Consell dels Il·lustres, Col·legis
d'Advocats de Catalunya, Cultural Nord, Fundació Congrés de Cultura
Catalana, Institut Linguapax, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural,
Organització pel Multilingüisme i Plataforma per la Llengua.

http://www.racocatala.cat/noticia/27242/denuncien-lestat-espanyol-incomplir-carta-europea-llengues