Ciutat Vella té un 40% d'immigració

El districte de Ciutat Vella és el que compta amb més immigració de tot Barcelona. Concretament, té un 40,5% de residents estrangers sobre el total de residents empadronats al districte, el percentatge més alt, i amb diferència, de tota la ciutat. I és que el següent en la llista és Sants-Montjuïc amb un 19,2%.  D'altra banda, però, el percentatge més alt sobre el total d'estrangers a la ciutat el té l'Eixample amb un 16,4%, ja que en aquest districte hi viuen 46.281 immigrants enfront els 41.281 de Ciutat Vella, que té un 14,7% en aquest aspecte. Els immigrants més nombrosos són els llatinoamericans, que representen un 41% del total, seguits dels residents de la Unió Europea, que en són un 27%, d'Àsia, un 21%, i un 7% de l'Àfrica.

Veure informe