Les peticions de reaprupament familiar de ciutadans estrangers baixen un 15% a Lleida el 2010

L'Oficina d'Estrangeria de Lleida va tramitar el 2010 un total de
18.338 sol·licituds de tot tipus, un 12,2% més que les 16.338
gestionades l'any 2009. Aquest increment s'explica, en part, al fet
que els 5.481 ciutadans estrangers que es van acollir al procés de
normalització de l'any 2005 per regularitzar la seva situació al país
han renovat la documentació en el decurs del 2010. Aquest fet ha
suposat que les renovacions resoltes l'any 2010 s'hagin disparat fins
a les 11.889, un 22% més que les 9.745 fetes l'any 2009. En canvi, les
peticions de reagrupament familiar a Lleida han baixat un 15% ja que
han passat de les 1.504 tramitades l'any 2009 a les 1.278 resoltes el
2010./ acn