Noves publicacions per aprendre català des de l'amazic i l'urdú

Presentació de la guia en urdú
La Secretaria per a la Immigració i la Secretaria de Política Lingüística han presentat aquesta setmana dues guies d'aprenentatge del català adreçades a les comunitats de parla amaziga i urdú residents a Catalunya. Les guies conformen el quart i cinquè números de la col·lecció "Viure a Catalunya. Aprenem català des de...", un material pràctic que proporciona un primer contacte amb la llengua catalana i que impulsen aquestes dues secretaries.

La iniciativa s'emmarca dins de les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigració i en el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, que aposten per fer del català la llengua comuna i de cohesió social del país. També està vinculada a la formació lingüística que preveu la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada el passat mes d'abril.

http://www.gencat.cat/dasc/publica/butlletiIMMI/num65/noves-guies-per-aprendre-catala.htm