La Diputació dóna suport a la formació de tècnics xilens

La Diputació de Barcelona dóna suport, dins de la convocatòria del Catàleg de serveis i activitats XBMQ, a un projecte d'assistència tècnica de l'Ajuntament de Badalona i la Municipalitat de Peñalolén (Xile). El projecte vol fomentar capacitats i generar competències entre els tècnics municipals a partir de I'adquisició de coneixements, I'intercanvi d'experiències i la sistematització de bones pràctiques.

Així, les activitats d'aquest projecte es portaran a terme del 8 al 12
de novembre i consisteixen en la realització per part d'una delegació
de la Municipalitat de Peñalolén d'unes passanties a l'Ajuntament de
Badalona. Els objectius principals pels socis d'aquest projecte de
cooperació són obrir espais d'intercanvi d'experiències i pràctiques
innovadores en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció als
espais públics, per generar cohesió, vertebració social i seguretat
urbana.

Tècnics municipals de Peñalolén i Badalona intercanviaran coneixements
per tal d'implementar solucions durables i adaptades als problemes de
cada municipi, podent-se concretar més tard sobre el terreny i
socialitzar-ho més enllà deIs dos municipis implicats. El programa
previst per a les passanties ha mobilitzat diferents àrees de la
Diputació de Barcelona com ara l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, l'Àrea de Medi Ambient i la Direcció de Comunicació.
D'altra banda, també hi col·laboren altres organismes com l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.