URBsociAL: Dirigents de l'Amèrica Llatina vinculen descentralització política i lluita per la cohesió social
Tant l'ex president de Bolivia, Carlos Mesa, com l'ex ministra de
Treball de Xile, Claudia Serrano, han vinculat la lluita per la
cohesió social i contra la desigualtat a l'Amèrica Llatina a
l'aprofundiment del procés de descentralització i al reforçament dels
governs locals. Durant la conferència inaugural del fòrum URBsociAL,
que s'està celebrant a Sitges, s'ha posat l'accent en la necessitat
que al subcontinent americà es dóni més protagonisme a les
institucions locals per poder afrontar amb més garantíes la cohesió
social i la lluita contra les desigualtats.

Carlos Mesa ha remacat que Europa i Amèrica Llatina 'presenten
actualment dos escenaris irònicament diferents, ja que les paraules
crisi i incertesa han viatjat de Llatinoamèrica a Europa, al mateix
temps que a l'Amèrica Llatina s'estan trobant algunes respostes a
aquests dos problemes'. Segons l'exmandatari Bolivia, al llarg de la
història la lluita contra les desigualtats l'han duta a terme els
estats centralitzats 'amb un èxit escàs', per la qual cosa ha afirmat
que 'solament des de la territorializació i la gestió
descentralitzada' es podrà actuar de forma eficaz per evitar les
desigualtats. 'La descentralització és un imperatiu, i l'Amèrica
Llatina ha d'observar el model europeu, tant en l'aspecte positiu com
en el negatiu, per evitar despeses supèrflues, duplicitats i
estructures sobredimensionades'.


En aquest sentit, Mesa ha remarcat que és fonamental que els poders
locals i regionals juguin un paper important en la redistribució de la
riquesa, al mateix temps que és indispensable que hi hagi una
coordinació entre els diferents poders. L'ex president de Bolivia ha
estimulat la relació dels poders locals del món 'sense passar pels
estats centrals', i ha avisat que han sorgit nous factors en la lluita
contra les desigualtats: les migracions, el canvi climàtic i la
inseguretat, grans desafiaments que els governs locals 'són els
primers a patir'.

Per la seva banda, Claudia Serrano, ex ministra de treball de Xile, ha
assenyalat com a instrument vital d'integració i inclusió social
l'existència d'un mercat laboral estable i competitiu, assenyalant que
l'Amèrica Llatina 'encara presenta moltes mancançes en aquest
terreny', sobretot degut a la seva fragmentació, i la seva
productivitat i precarietat. Per avançar en aquest camp ha proposat la
progresiva implementació de criteris d'innovació, competitivitat i
nivell dignes de remuneració.

Després de remarcar que el subcontinent americà pateix encara 'una
pobresa rural molt severa', ha assenyalat que l'agenda en curs de
l'Amèrica Llatina passa per la descentralització, 'amb la
transferencia tant de responsabilitats com de recursos als poders
locals', un procés que, ha dit, que encara és molt insuficient, i que
presenta un escàs nivell de coordinació i de governança multinivell.
Serrano ha reblat el clau afirmant que 'no s'aconseguirà la cohesió i
la inclusió social sense un bon nivell de descentralització', al
mateix temps que ha de ser imperatiu, ha afegit, el diàleg entre el
sector públic i el privat en cada territori per acoseguir avenços en
aquests camps. La demostració de que això funciona, segons ella, és
que 'al continent més desigual del món alguns territoris estan
aconseguint ja avançar en aquests objectius actuant localment incidint
en camps com l'estructura de la propietat, l'estímul a la
productivitat i la eficacia en la gestió pública.

Font: http://www.diba.es/prem/noticia.asp?id=11120