Un 57% dels treballs anul·lats per la crisi són de treballadors estrangers

El col·lectiu immigrant està notant més que ningú els efectes de la
crisi econòmica. La mitjana de treballadors estrangers que cotitzen a
la Seguretat Social es va reduir en 9.260 persones el setembre, el
0,49%, acumulant així dos mesos consecutius de caigudes, segons dades
del Ministeri de Treball i Immigració. Del conjunt d'estrangers que
estaven afiliats a la Seguretat Social en acabar setembre, 1.192.017
pertanyien a països extracomunitaris i 676.658 procedien de països de
la UE.

Dins dels països no comunitaris, 216.065 eren de nacionalitat
marroquina i 171.043 de nacionalitat equatoriana. Colòmbia, amb
115.352 treballadors, se situa com a tercer país de procedència
d'afiliats, per davant de la Xina, que compta amb 81.925 cotitzants.
La resta d'afiliats no comunitaris es van repartir entre Bolívia
(80.666), Perú (71.714), Argentina (47.210), República
Dominicana(33.525), Ucraïna (33.294) i Brasil (25.765), entre
d'altres. Per la seva banda, dels que procedeixen de la UE-27,
romanesos, italians i búlgars són els més nombrosos.Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van concentrar una mica
més de quatre de cada deu estrangers afiliats a la Seguretat Social
l'agost, en sumar entre totes dues el 43,9% del total d'immigrants
ocupats. En concret, Catalunya comptava amb 425.849 estrangers
cotitzants, mentre que a Madrid la xifra era de 394.715. Després
d'aquestes dues regions es van situar Andalusia, amb 209.785 afiliats
estrangers; Comunitat Valenciana, amb 192.707 ocupats; Balears, amb
84.607; Múrcia, amb 83.783; Castella-la Manxa, amb 81.583; Canàries,
amb 80.036; Aragó, amb 66.994; Castella i Lleó, amb 62.422, i País
Basc, amb 52.157. Les comunitats amb menor presència d'immigrants en
alta a la Seguretat Social en acabar el setembre van ser Galícia, amb
39.503 estrangers i Navarra, amb 27.224.

Font: http://www.diaridegirona.cat/economia/2010/10/22/estrangers-copen-llocs-treball-perduts/440400.html