Segon butlletí de l'Observatori de Dones Immigrades


L'Observatori de les Dones Immigrades de l'Alt Empordà (Figueres) ha editat el segon butlletí digital (PDF) amb informació sobre els projectes presentats als premis Nayra i la situació de les dues experiències guanyadores. A la mateixa edició s'hi recullen les novetats de l'actualitat de l'Observatori, com són la participació en jornades, articles i revistes, així com les últimes incorporacions de recursos a la web. L'Observatori de les Dones Immigrades va ser creat l'any 2008 i és una eina al servei de les persones que treballen en l'àmbit de la immigració i de les polítiques de gènere que promou el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.