Publiquen l'Estudi sobre la gestió de la immigració al Baix Llobregat

L'estudi sobre la Gestió de la Immigració al Baix Llobregat, neix de la preocupació per part de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic i concretament del Departament de Diversitat i Ciutadania del Consell Comarcal del Baix Llobregat per saber quin és l'estat de la qüestió als 30 municipis de la comarca. L'objectiu de la investigació és analitzar com els municipis del Baix Llobregat donen resposta a l'arribada i assentament de la població nouvinguda.

Baixar-se el PDF de l'estudi

En els últims anys la realitat social del Baix Llobregat ha experimentat canvis en relació al fenomen migratori, augmentant l'índex migratori significativament en pocs anys. Mentre l'any 2000 l'índex d'immigració era del 2,4%, el 2005 era del 8,6% i el 2009 de l'11,9%. L'índex és inferior al 15,9% de la mitjana de Catalunya i es reparteix de forma heterogènia per la comarca. Mentre municipis com Castelldefels tenen un índex de població estrangera del 23,1%, d'altres com Sant Climent de Llobregat tenen un 3,3%. La dispersió territorial, va acompanyada alhora de la diversificació d'orígens de les persones nouvingudes.

Al llarg d'aquest estudi s'intentarà detectar les línies d'actuació municipal en matèria d'immigració. La metodologia de l'estudi ha estat per una banda la recerca bibliogràfica tant a nivell legislatiu com respecte les polítiques públiques en matèria d'immigració, l'explotació estadística dels qüestionaris realitzats als 30 municipis de la comarca i l'anàlisi de les entrevistes presencials semidirigides a partir d'un guió amb els tècnics d'immigració municipals.