Pels experts l'origen de la lentitud dels processos d'immigració és el col·lapse pel 'boom'

Més que a una qüestió de deixadesa, els experts apunten al col·lapse
de l'administració l'origen de la lentitud en aquests processos. "La
tramitació dels permisos de residència i treball és millorable, i de
fet sempre ho ha estat, però la situació es va complicar molt després
del boom migratori a l'Estat espanyol al final dels anys vuitanta,
quan en pocs anys es va multiplicar per cinquanta el nombre
d'immigrants", explica Eri Nemoto.

En aquest mateix sentit, Takasaburo Nagataki opina que el problema és
que la llei d'estrangeria controla tothom per igual. "És bàsicament
una llei d'immigració", diu. I és clar, la necessitat de controlar
l'entrada massiva d'immigrants fa molt difícil agilitzar els
processos, per més que es tracti de directius de grans multinacionals.

La llei no preveu, com pot semblar normal d'altra banda, cap tracte
especial per a ningú. Sí que és veritat que en el procediment per
aconseguir un permís inicial de treball cal validar amb l'Inem que el
lloc de feina que s'ocuparà no correspon a una professió on hi hagi
atur local, i aquest és un punt més fàcilment demostrable per a un
directiu. Amb tot, però, el nombre de papers que cal presentar és
elevat i alguns procediments han canviat. Això genera més incerteses
entre les empreses.

Font: http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/320143.html