La UdL impulsa la Xarxa Agroforestal i Alimentària Iberoamericana

La Universitat de Lleida desenvolupa la Xarxa Agroforestal i Alimentària Iberoamericana (Agroforalia), en el marc del programa de mobilitat acadèmica Pablo Neruda. Es tracta de la primera acció concreta dins de l'Espai Iberoamericà del Coneixement. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) ha presentat avui a l'alumnat l'experiència pilot, que es potenciarà a partir del proper mes de març. A banda de la UdL, hi participen la Universitat de Xile, la Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Nacional de Colòmbia, l'Autònoma de Yucatán (Mèxic) i l'Institut de Ciència Animal (Cuba).

La xarxa Agroforalia té com a objectius la interrelació de grups
d'investigació multidisciplinars i l'intercanvi de professorat i
estudiantat de postgrau. Les àrees prioritàries són: tecnologia de la
post-collita, sanitat vegetal i animal, millorament genètic,
silvopastorisme, conservació i maneig dels recursos naturals, nutrició
animal i aliments funcionals. Per això, l'ETSEA promourà els seminaris
i cursos intensius internacionals sobre aquests àmbits als països
llatinoamericans participants a la xarxa.

La xarxa Agroforalia té com a objectius la interrelació de grups
d'investigació multidisciplinars i l'intercanvi de professorat i
estudiantat de postgrau. Professors dels diferents països de la xarxa
han contactat amb docents, investigadors i tecnòlegs de la UdL per
intensificar aquesta col·laboració. El catedràtic del departament de
Producció Vegetal i Ciència Forestal, Vicente Medina, ha destacat que
de moment s'han posat en marxa onze projectes docents o
d'investigació. També s'ha plantejat un doctorat conjunt i s'han
signat dos convenis amb empreses.

Font: http://opencms3.udl.es/serveis/oficina/Noticies/2010/octubre18.html