La població immigrant no és la causant de la saturació del servei sanitari d’urgències

Poc a poc van caient tots els tópics contra els ciutadans nouvinguts. Segons l'estudi del Consorci Sanitari Integral, 'Accesibilidad al sistema sanitario y continuidad en el mismo de la población inmigrante de l'Hospitalet de Llobregat', la població immigrant de la ciutat accedeix al sistema sanitari sobretot a través del metge de família i no tant pel servei d'urgències. Una dada que constata que l'augment de la població immigrant no satura el servei sanitari d'urgències.

La directora de la Unitat d'Atenció a l'Usuari del Consorci Sanitari
Integral, Palmira Tejero, ha remarcat que aquesta ha estat una de les
conclusions més sorprenents d'aquest estudi. Palmira Tejero ha dit que
un altre aspecte remarcable de l'estudi és que la major part dels
immigrants enquestats avalua molt positivament els recursos sanitaris.

De l'estudi també es desprèn que alguns col•lectius d'immigrants,
sobretot els africans i asiàtics mostren una gran desinformació i
troben grans dificultats per entendre el funcionament del sistema
sanitari. L'objectiu d'aquest estudi ha estat conèixer l'impacte que
ha produït a la Sanitat l'augment de població immigrant i l'ús
específic que aquest col•lectiu fan dels serveis sanitaris.

Font: http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56/11023/2195410;jsessionid=5E512F7FCE2F0C80866EE937A50B40AA?refererPlid=11521