La immigració en la campanya electoral

S'ha dit, amb raó, que el debat sobre la immigració ha d'estar present
en les campanyes electorals. Una altra cosa és la manera com s'afronti
la discussió i que aquesta es plantegi sense demagògia. La presència
de molts estrangers entre nosaltres i les mesures que adoptem (o no)
per fer possible que s'adaptin al seu país d'acollida preocupen els
ciutadans electors i, si no es dóna una resposta clara, democràtica i
civilitzada a aquesta preocupació, s'estarà adobant el terreny perquè
els populistes facin el seu agost. Sarkozy i Merkel han plantejat la
qüestió a la seva manera, amb excessiva simplicitat. Ni es pot
atribuir la delinqüència a grups ètnics, ni s'ha d'exigir als que
arriben des de fora més obligacions que als ciutadans d'origen.

Si fóssim tots més honestos, potser hauríem de reconèixer que el que
més preocupa (a més de la competència laboral) és la impressió que es
té que el col·lectiu musulmà es nega a acceptar que la seva religió
deixi d'impregnar el conjunt de la seva vida social i laboral. Aquesta
pràctica a vegades entra en contradicció directa amb les idees de la
Il·lustració. El problema és que sovint la nostra democràcia no és tan
avançada com ens pensem o desitjaríem. ¿S'haurà d'esperar fins al 7 de
novembre per veure el tracte que rebrà el Papa? Els mateixos dirigents
polítics que exigeixen una dosi més gran d'integració a l'estranger
actuen de manera aleatòria i discriminatòria de vegades. Per exemple,
quan accepten esglésies i temples cristians als centres de les ciutats
i rebutgen oratoris musulmans.

Al final, la qüestió fonamental és que l'única solució per fer
possibles i viables unes societats tan plurals i tan diverses com les
europees d'avui dia és apostar radicalment per la democràcia i la
llibertat i, per descomptat, per la separació de la religió i l'Estat.
Els poders públics hauran de ser en aquest tema contundents i valents,
i donar el mateix tracte formal a totes les religions.

Autor: Àlex Masllorens

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/20101019/immigracio-campanya-electoral/542797.shtml