La Generalitat promou un pla per reforçar la convivència a barris amb molta població immigrant

La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i la
secretària d'Estat d'Immigració i Emigració, Anna Terrón, han signat
avui a Barcelona un conveni entre la Generalitat de Catalunya i el
Ministeri de Treball i Immigració (MTIN) per a desenvolupar un pla
pilot de reforç de la convivència i la cohesió social a barris amb un
alt índex de població immigrada.

La iniciativa s'emmarca dins del Fons europeu per a la integració de
la Comissió Europea i suposarà una inversió total de més de 2,5
milions d'euros a quatre municipis catalans: Badalona, Salt, Terrassa
i el Vendrell. La selecció ha tingut en compte les xifres
demogràfiques, l'evolució de l'atur, les característiques
urbanístiques i la preexistència de plans d'intervenció per part dels
ajuntaments.


El projecte compta amb dos eixos bàsics: el foment de la cohesió
social i l'aplicació de mesures contra la crisi econòmica. Per la seva
banda, els objectius són:

Garantir la igualtat d'oportunitats amb la promoció de l'èxit escolar
i la millora del capital educatiu de les famílies, potenciar la
formació i el coneixement mutu entre nouvinguts i població autòctona,
promoure l'associacionisme i la participació juvenil, i facilitar la
formació, la orientació i la inserció laboral, especialment entre el
col·lectiu de joves.

Dins del primer eix s'impulsaran programes d'acollida i integració,
així com projectes orientats cap a la plena integració de les famílies
i envers una òptima atenció dels menors en el seu entorn educatiu.
Paral·lelament, el segon eix tindrà incidència en la formació de les
persones migrades per a millorar el seu accés al mercat laboral. També
centrarà esforços en la inserció laboral de les persones d'origen
estranger d'acord amb el seu perfil professional i la seva formació
acadèmica.

Aquests plans han d'implicar i requereixen la corresponsabilitat del
conjunt d'institucions i agents de cada municipi. Es tracta de
construir una xarxa estable de suport a tots els veïns del barri amb
la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals, així
com les entitats de l'àmbit social, cultural o esportiu que operen a
la zona.

Carme Capdevila i Anna Terrón han estat acompanyades pel secretari per
a la Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós; la directora general
d'Integració dels Immigrants del MTIN, Estrella Rodríguez, i el
director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manel
Camós.

Font: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=52907