El Consell Comarcal programa cursos sobre immigració

Tres d'ells estan destinats a professionals.La consellera de l'Àrea de
Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal d'Osona, Milagros
Martinez, ha presentat el Pla de formació en matèria de ciutadania i
immigració d'aquest últim quadrimestre del 2010, en la inauguració del
Curs "Experiències de mediació en l'espai públic. El cas dels joves".

Per aquest quadrimestre el Consell Comarcal ha organitzat tres cursos
per a professionals i un per a usuaris. Els tres cursos per a
professionals són:


- El curs "Competències locals i marc jurídic en matèria d'immigració"
es va organitzar amb la Diputació de Barcelona i es va fer durant el
mes de setembre. Els alumnes han estat professionals que en el seu dia
a dia assessoren a Ajuntaments o a usuaris sobre tràmits d'estrangeria
i hi han assistit 15 persones.

- El curs "Experiències de mediació en l'espai públic. El cas dels
joves", que també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona,
va destinat a tècnics, agents i entitats que treballin pel foment de
la convivència a Osona i es porta a terme els dies 20 i 27 d'octubre i
3 i 10 de novembre de 2010 al Consell. Hi ha 22 persones inscrites.

- I finalment la sessió per a professionals sobre els codis culturals
i lingüístics del Punjab que va destinada a professors de català,
tutors aules d'acollida, docents, en definitiva personal que treballi
en l'acollida de les persones estrangeres a Osona i tindrà lloc el dia
17 de novembre de 15 a 17 hores al Consell Comarcal.

- Pel que fa a la formació destinada a usuaris, el Consell Comarcal
amb el suport del Consorci del Lluçanès, ha organitzat el curs
"Lletres per tothom" a Prats de Lluçanès, que és un projecte pilot de
la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, té
una durada de 50 hores (del 4 d'octubre al 17 de desembre de 2010),
l'imparteix l'Associació de Formació d'Adults de Vic i va destinat a
persones adultes no alfabetitzades. Hi ha 18 persones inscrites.

En la presentació, Milagros Martínez ha remarcat els objectius del pla
de formació: facilitar eines als professionals d'Osona que treballen
en contacte amb la població immigrant, impulsar el treball en xarxa
dels professionals de la comarca, coordinar la formació en matèria
d'immigració de la comarca i, en definitiva, millorar les polítiques
públiques d'atenció a la immigració.

Finalment, la consellera ha comentat que "la formació és coneixement i
que és a través del coneixement que podem respondre a les necessitats
del dia a dia i, per tant, ajudar a crear una societat amb valors com
la convivència, la justícia, la solidaritat, el diàleg i la cohesió
social".

Font: http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/22906/consell/comarcal/programa/cursos/sobre/immigracio