Detecten empreses que estafen a immigrants amb precontractes falsos

La policia ha detectat durant l'últim any a les comarques de Girona una desena d'empreses, sobretot en el sector de la construcció, que cobraven als immigrants fins a 6.000 euros per firmar precontractes de treball. Alguns dels immigrants, que no trobaven feina, decidien pagar perquè pensaven que allò els serviria per regularitzar la seva situació. Després, però, en molts casos els contractes no s'acabaven formalitzant o bé els empresaris no pagaven les quotes a la Seguretat Social i els diners que havien pagat no servien per regularitzar la seva estada al país.

Els immigrants víctimes d'aquests fraus se senten estafats. Sovint presenten recursos que triguen temps a resoldre's i la seva situació continua sense regularitzar-se. ONG com Càritas critiquen que siguin els treballadors els que pateixin aquestes situacions. Els estrangers poden aconseguir els papers, per circumstàncies excepcionals, si fa tres anys que estan empadronats al país, no els consten antecedents
penals i tenen un contracte de treball.

Font: http://www.3cat24.cat/noticia/905626/catalunya/Detecten-10-empreses-que-cobren-a-immigrants-per-precontractes-que-despres-no-es-formalitzen